Toivakan Lämpö Oy on Toivakan kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Toivakan kirkonkylässä. Kunta yhtiöitti lakimuutoksen vaatimuksesta kaukolämpöliiketoimintansa 1.1.2015.

Tuotamme lämmön pääosin hakelämpökeskuksessa Syrjäharjuntiellä. Kulutushuippuissa tuotamme lämpöä koulukeskuksessa olevalla öljylämpökeskuksella, mutta vuonna 2022 tähän ei ollut lainkaan tarvetta. Vuoden 2022 lämpöenergian myyntimme oli noin 2500 MWh, josta tuotimme 100% hakkeella ja öljyllä 0%. 

Kaukolämmön hinta on 1.1.2024 alkaen 65 €/MWh+alv. Ei muita käyttö- ja perusmaksuja. Hintaa jouduttiin nostamaan vuodelle 2024 hakkeen- ja sähkön hinnan nousujen takia 2€/MWh.

Vuonna 2017 hinta oli 81,81 €/MWh+alv, 2018 hinta oli 74 €/MWh+alv, 2019 hinta oli 68 €/MWh+alv, 2020 hinta oli 64 €/MWh+alv, 2021 hinta oli 61 €/MWh+alv ja 2022-2023 hinta oli 63 €/MWh+alv.

Kaukolämpöverkon pituus on noin 2200 metriä. 

Sivut on otettu käyttöön 15.12.2017 ja sivuston rakentaminen jatkuu. Anna palautetta sivustosta:   yllapito@toivakanlampo.fi      Päivitetty 10.1.2024